ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی
جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹
فصل سوم / درس هفتم ...  

صفت نسبی

همان­گونه که پیش­تر آموختیم، یکی از راه­های ساختن واژه­های جدید، افزودن«وند» به پایه­ی واژه است و نیز گفتیم که اگر وند به پایان واژه­ی ساده افزوده شود، به آن پسوند می­گویند:

پایه­ی واژه

پسوند

واژه­ی جدید

آتش

ین

آتشین

بهار

ه

بهاره

ایران

ی

ایرانی

با افزودن این پسوندها، واژه­های جدید با معنی جدید ساخته شده است؛ مثلاً «آتشین» یعنی چیزی که از نظر صفت و ویژگی نسبتی با آتش دارد و «بنفشه» یعنی چیزی که با رنگ بنفش نسبتی دارد. به واژه­های جدیدی که با این پسوندها درست می­شوند، «صفت نسبی» می­گویند.

خود ارزيابی

با افزودن وند مناسب به واژه­ها، واژه­ي جديدتري بسازيد.

پايه­ي واژه

وند

واژه­ي جديد

آفتاب

 

 

بهار

 

 

جوان

 

 

شب

 

 

چشم

 

 

گفت

 

 

دانا

 

 

رنگ

 

 

زرد

 

 

آب

 

 

خرد

 

 

آسمان

 

 

آزاد

 

 

خانه

 

 

پشت

 

 

نشان

 

 

ديدن